Ръководен екип

инж. Йордан Йонов
Изпълнителен директор

инж. Цветослав Петков
Изпълнителен директор

Румяна Мангова
Главен счетоводител


Антица Ранчева
Директор „Правна
дирекция“

инж. Елена Цонева
Директор „Маркетинг“


инж. Петър Йорданов
Директор
„Екология, ЗБУТ и ИСУ“

Владимир Ванков
Ръководител отдел  „Доставки“

инж. Иван Александров
Директор „Строителна
механизация и автотранспорт“

Тодорка Владимирова
Директор
„Човешки ресурси“

Юлияна Николова 
Директор
„Анализ и контрол“

Kostadin_Zagariov

Костадин Загарьов
Бивш заслужил директор
"Минна дейност"

Валентин Маджарски
Директор „Подземно
минно строителство“