GEOSTROY
spacer
Начало  >   Проекти  >   Метростанция 16-I и прилежащ тунелен ...
spacer
spacer
Метростанция 16-I и прилежащ тунелен участък

Възложител: Столична община, Метрополитен ЕАД

Проектант и изпълнител: Обединение "Геометро Б.П."

Описание на проекта:

През април 2013г. обединение "Геометро Б.П." с лидер Геострой АД и членове Геотехмин ООД и Метропроект ООД стартира изпълнението на участък от софийското метро в посока ж.к. Младост-IV, който включва Метростанция 16-I (Бизнес Парк) и метро-тунел с дължина 0,9 км.

Новоизграждащият се участък се изпълнява на пълен инженеринг в един от най-интензивно развиващите се жилищни райони в София и е част от връзката между ж.к. Младост-I и Бизнес парка в ж.к. Младост-IV.

Метростанция Бизнес Парк е със странични перони и два вестибюла, които са разположени в северния и южния край на метростанцията на първо подземно ниво. Северният вестибюл се намира под кръстовището на бул.”Александър Малинов” и ул. „Самара”. Южният вестибюл се намира между кв.35 от запад и Бизнес Парк София от изток. За запазване на непрекъснатостта на движение по бул. Александър Малинов, част от входовете се изпълняват на части и с допълнително пилотно укрепване.

За осигуряване достъпа на хора в неравностойно положение и майки с детски колички са предвидени асансьори, а връзката между вестибюлите и перона се осъществява чрез ескалатори.

Интериорът на пероните и вестибюлите на метростанцията е решен с обшивка от еталбонд и стъкло. В обхвата на договора са включени и всички необходими инфраструктурни дейности, като електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, автоматизация, контрол на достъпа и т.н.

Изгражда се и подземен паркинг, който е разположен над метростанцията на първо и второ подземно ниво и е с капацитет от 108 броя паркоместа. Подходите на автомобили към подземния паркинг се осъществяват посредством два броя външни рампи и една вътрешна. Входът е от към източната страна при Бизнес Парк София, а изходът е по рампа, разположена от западната страна.

При изпълнението на станцията и тунела, които са изцяло подземни се прилага т.н. "Милански метод". По този начин се минимизира въздействието от строителните дейности върху съседните жилищни сгради и се гарантира спазването на договорения срок.

Трасето на тунела преминава под коритото на река Банишка и под съществуващ подлез. В участъка под реката се изпълни специално укрепване чрез полагане на две греди успоредно на коритото.

Състав и обем на извършените работи:

  • шлицови стени - 23 838 кв.м.
  • изкопни работи - 203 364 куб.м.
  • обратни насипи - 108 200 куб.м.
  • кофражни работи - 20 958 кв.м.
  • армировъчни работи - 1 909 тона
  • бетонови работи - 26 696 куб.м.
  • хидроизолация – пръскана и листова - 42 605 кв.м.Copyright © 2012 Geostroy, Sofia, Bulgaria