GEOSTROY
spacer
Начало  >   Проекти
spacer
spacer
Проекти
Промишлено строителство и инфраструктура
Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци - Казанлък

Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово

Строителство на депо за ТБО в регион Костенец (Самоков)

Метростанция 16-I и прилежащ тунелен участък

Нова пречиствателна станция за отпадъчни води по технология на ММТЕС, Япония

МВЕЦ „Прокопаник“

Метростанция „Джеймс Баучер“ с прилежащ тунелен участък

Нова дренажна помпена станция към Хвостохранилище "Бенковски II"

Обекти на територията на рудничен комплекс "Челопеч"

КЕТ -1 естакада за разтоварващи ленти към склад №1. Възстановяване на стоманобетонова конструкция

Пречиствателни съоръжения за производствени замърсени води от рудник "Елаците"

Изграждане на нов „Корпус за едро трошене КЕТ-3“ в открит рудник „Елаците“

Гражданско строителство
Copyright © 2012 Geostroy, Sofia, Bulgaria