GEOSTROY
spacer
Начало  >   Бизнес направления
spacer
spacer
Бизнес направления

Дейността на Геострой АД се развива в строителство на промишлени и граждански обекти, минна дейност, изпълнение на ифраструктурни проекти, хидротехническо строителство, изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водопроводни и канализационни мрежи. Геострой извършва и консервация, реставрация и социализация на археологически недвижими културни ценности.

Геострой АД е устремено да постига все по-добри резултати в своята дейност и да гарантира постигането на изискванията и потребностите на своите възложители и клиенти.

Непрестанно развиваме дейността си и намираме нови полета на изява в сферата на строителството.

Доказвайки своята компетентност и коректност, сме предпочитан бизнес партньор. Екипът ни се увеличава, като по този начин гарантираме ресурс, чрез който да можем да удовлетворим изискванията на клиентите си.

От 2010 г. Геострой АД участва активно в открити процедури за възлагане на обществени поръчки.

Copyright © 2012 Geostroy, Sofia, Bulgaria