GEOSTROY
spacer
Начало  >   За ГЕОСТРОЙ
spacer
spacer
За ГЕОСТРОЙ

Геострой е член на Камарата на строителите в България, пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, редовен член на Българската търговско-промишлена палата, колективен член на НТС по минно дело, геология и металургия. Компанията членува в Българската минно-геоложка камара, Асоциацията по водите, Индустриален клъстер Подземна инфраструктура, Българско общество по строително право, където е и учредител, Американска търговска камара в България. В началото на ноември 2015г. дружеството участва в учредяването и на Българска асоциация по управление на проекти в строителството.

• строежи от високото строителство, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения

Сертификат за I група строежи


• строежи от транспортната инфраструктура

Сертификат за II група строежи
• строежи от енергийната инфраструктура

Сертификат за III група строежи
• строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Сертификат за IV група строежи
• отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД)

Сертификат за V група строежи
Геострой АД е:
- пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Сертификат за членство - КРИБ
- колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия
- пряк член на Българската търговско-промишлена палата

Сертификат от БТТП

- член на Българската минно-геоложка камара

Член на Българската минно-геоложка камара

- член на Американската търговска камара в България

Американска търговска камара в България

- член на Индустриален клъстер подземна инфраструктура

Индустриален клъстер подземна инфраструктура

- Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор  - Удостоверение

- Агенция по геодезия, картография и кадастър - Свидетелство

Copyright © 2012 Geostroy, Sofia, Bulgaria